3.3.2. Пошук документа/документів за розширеними критеріями

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  3. Роль "Оператор внутрішніх документів" > 3.3. Фільтрація та пошук документів  >

3.3.2. Пошук документа/документів за розширеними критеріями

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

В системі реалізовано пошук документів за розширеними критеріями.

Для переходу на сторінку розширеного пошуку документів необхідно на панелі навігації вибрати пункт [Пошук]. В результаті в робочій області відображається форма Пошук документів, яка призначена для пошуку документів за розширеними параметрами. Для пошуку документа необхідно вказати хоча б один із доступних параметрів.

6_1

Форма пошуку документів за розширеними критеріями

Для виконання пошуку документів за розширеними критеріями виконайте наступні дії:

1.У полі IД документа вкажіть номер ID документа.
2.В полях Дата створення: від та до зазначте період дат створення запису про документ. Кількість днів в періоді не може перевищувати 31 день.
3.У полі Стан документа виберіть зі списку один або декілька доступних станів документа (Створений, Відхилений). Для цього натисніть лівою кнопкою миші на полі Стан документа, в результаті відображається список з доступними станами документів для вибору. Щоб у полі Стан документа видалити певний стан, необхідно в кінці вибраного стану документа натиснути кнопку [6_3]. Щоб у полі Стан документа видалити певний стан, необхідно в кінці вибраного стану документа натиснути кнопку [6_2].

6_5

Поле Стан документа

 

4.У полі Співробітник виберіть зі списку ПІБ одного співробітника.

6_9

Поле Співробітник

5.В полях Дата документа: від та до зазначте період дії створеного документа.
6.У полі Назва документа вкажіть назву документа який необхідно знайти.

 

7.У полі Вид документа виберіть зі списку по черзі один або декілька видів документа. Для цього натисніть лівою кнопкою миші на полі Вид документа, в результаті відображається список з доступними видами документів для вибору. Щоб у полі Вид документа видалити певний стан, необхідно в кінці вибраного стану документа натиснути кнопку [6_3]. Для повного очищення поля Вид документа натисніть кнопку [6_2].

6_4

Поле Вид документа

8. У полі Стан підписання виберіть зі списку один або декілька можливих станів підпису документа (Не підписаний, Підписаний, але не повністю, Підписаний повністю). Для цього натисніть лівою кнопкою миші на полі Стан підписання, в результаті відображається список з доступними станами підпису документа для вибору. Щоб у полі Стан підписання видалити певний стан, необхідно в кінці вибраного стану підписання документа натиснути кнопку [6_3]. Для повного очищенні поля Стан підписання натисніть кнопку [6_2].

6_7

Поле Стан підписання

9. У полі Група користувачів виберіть необхідну групу користувачів для яких доступні документи які необхідно знайти.

10. У полі Номер документа введіть потрібний номер документа який необхідно знайти.

11. Для відображення архівних документів активуйте чек-бокс Відображати архівні документи.

3.3.2.Архів

Активація Відображати архівні документи.

12. Для збереження шаблону налаштувань пошуку натисніть на кнопку Зберегти налаштування пошуку, у вікні що відкрилося введіть назву шаблону. Для видалення шаблону необхідно його вибрати у випадаючому списку та натиснути на кнопку [6_3].

3.3.2Шаблон пошуку

Створення/Видалення шаблону пошуку документа

 

13. Натисніть кнопку [Знайти]. В результаті успішного пошуку даних у таблиці Результат пошуку, яка відображається у нижній частині форми пошуку, відображаються знайдені документи у відповідності до заданих критеріїв пошуку.

6_10

Відображення результатів пошуку документів

Якщо за вказаними критеріями не знайдено жодного документа, то у нижній частині робочої області Пошук документів відображається відповідне повідомлення.

6_11

Відображення повідомлення про відсутність документів за вказаними параметрами пошуку

Якщо в результаті пошуку знайдено велику кількість записів документів та всі вони не можуть поміститися на одній сторінці в робочій області, то в нижній частині першої сторінки результатів пошуку відображається відповідна панель інструментів. На панелі інструментів можна виконати наступні дії:

1.Для переходу на першу сторінку списку документів натисніть кнопку Перша;
2.Для переходу на наступну сторінку списку документів натисніть кнопку 6_12;
3.Для переходу на попередню сторінку списку документів натисніть кнопку 6_13;
4.Для переходу на останню сторінку списку документів натисніть кнопку Остання.

6_14

Панель інструментів для навігації по сторінкам списку документів