3.5. Групові операції з внутрішніми документами

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  3. Роль "Оператор внутрішніх документів" >

3.5. Групові операції з внутрішніми документами

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

3.5.1. Груповий підпис внутрішніх документів за допомогою КЕП

3.5.2. Груповий підпис внутрішніх документів за допомогою КЕП-печатки

3.5.3. Групове погодження внутрішніх документів

3.5.4. Групове завантаження внутрішніх документів у вигляді zip-файлу на диск

3.5.5. Групове видалення внутрішніх документів

3.5.6. Групове додавання тегу до документів

3.5.7. Групове переміщення до архіву

3.5.8. Експорт в Excel групи внутрішніх документів