4.11.1. Реєстрація нового багатостороннього документа

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  4. Роль "Оператор документів" > 4.11. Робота з багатосторонім документом >

4.11.1. Реєстрація нового багатостороннього документа

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Реєстрація нового багатостороннього документа – операція, яка призначена для створення нового документа у системі Арт-Офіс. Для багатостороннього документа допускається до 11 сторін учасників (1 автор та 10 контрагентів).

Щоб зареєструвати новий багатосторонній документ виконайте наступні дії:

1. Перейдіть до однієї із вкладок блоків Вхідні документи, Вихідні документи, Недавні документи або Запити на видалення в боковому меню.

2. Натисніть кнопку [Створити документ], яка розташована у правому верхньому кутку робочої області.

3. З випадаючого списку вибрати пункт: [Створити багатосторонній документ]

clip0256

Реєстрація нового багатостороннього документа

В результаті відображається форма Додавання багатостороннього документа.

clip0257

Додавання багатостороннього документа

4. На формі Створення багатостороннього документа натисніть на кнопку [Вибрати файл] та у вікні Відкриття файлу (Open) оберіть файл документа (підтримуються наступні формати: *.docx, *.xlsx, *.pdf, *xml, *dbf, *txt, *png, *jpeg, *jpg, *zip, *doc, *xls, *rtf, *csv, *html, *tiff, *pptx).

clip0258

Вікно Відкриття файлу (Open)

В результаті вікно Відкриття файлу (Open) закривається, а у полях Файл документа та Назва документа відображається повна назва вибраного документа.

5.При необхідності відредагуйте назву документа у полі Назва документа.

6. У полі Вид документа виберіть зі списку довільний вид двостороннього документа (наприклад, Акт, Договір, Додаткова угода, тощо).        

3_img1

Перелік видів документів у списку обмежується профілем доступу для поточного користувача.

З питань налаштування профілю доступу зверніться, будь ласка, до Локального адміністратора та/або Глобального адміністратора Вашої системи.

Наступник кроком – є налаштування послідовності підписання документа. У правій частині вікна Створення багатостороннього документа відображається порядок підписання багатостороннього документа. Для зміни порядку підписання активуйте відповідний перемикач.

clip0259

Відображення доступних порядків підписання документа

 

Для вибору доступні 3 порядки підписання:

1. Перший підпис моєї організації. При активації цього порядку, першим повинна виконати підписання організація, яка являється автором документа. Співробітники контрагентів, не матимуть доступ до підписання багатостороннього документа, до тих пір поки не буде накладено всі підписи  уповноваженими учасниками організації замовника.

2. Перший підпис організація-контрагент. При активації цього порядку, уповноважені особи організації-замовника зможуть підписати багатосторонній документ лише після того, як документ буде підписано усіма співробітниками, які мають доступ до цього документу, від всіх організацій контрагентів.

3. Порядок підписів не важливий. При активації цього порядку, уповноважені особи організація-замовник, та усі співробітники контрагентів, які мають доступ до цього документу,  можуть підписувати багатосторонній документ у будь-якому порядку.

 

clip0260

Відображення блоку Підписанти

В блоці Підписанти відображатимуться, організація-замовник та контрагенти (сторони), в залежності від того яка їх кількість буде залучена  до багатостороннього документа (максимально до 10 контрагентів).

Для додавання контрагентів до документа, необхідно натиснути на кнопку [Додати сторону] в блоці «Підписанти»

clip0261

Відображення кнопки Додати сторону

Задля зручності створення багатостороннього документа для усіх сторін учасників, реалізовано згортання інформації про відповідальних осіб. Для відкриття блоку відповідальних осіб необхідно натиснути на відповідну кнопку у блоці сторони учасника.

clip0262

Відображення кнопки для відкриття блоку відповідальних осіб

7_img1

Дані про організацію-замовника відповідають автору (ініціатору) багатостороннього документа. Змінити інформацію про організацію-замовника в рамках створення багатостороннього документа не можливо.

Змінити інформацію про організацію-замовника в рамках створення багатостороннього документа не являється можливим.

 

Після розгортання блоку з інформацією про відповідальних осіб, користувачу, будуть доступні для редагування та налаштування слоти підписантів  в рамках власної організації організацій.

clip0263

Відображення слотів для підпису

Після розгортання блоку з інформацією про відповідальних осіб, з’являється функціонал для налаштування підписів в середині організації.

Кнопка [Додати підпис] дозволяє додати підпис для вибраного учасника багатостороннього документа. Для організації замовника максимальна кількість уповноважених осіб, які зможуть виконати підпис - 4, для сторін контрагентів максимальна кількість - 2.

clip0264

Максимальна кількість слотів для підпису, для організації-замовника

7_img1

Зверніть увагу, що на документ не можливо накласти два підписи з однаковим сертифікатом.

Опція «Застосувати порядок підпису» встановлює порядок, накладання підписів всередині організації. Якщо активувати дану опцію, то порядок накладання підписів буде відповідати порядковому номеру відповідальної особи, вказаному в блоці з інформацією про відповідальних осіб.

clip0265

Відображення чекбоксу Застосувати порядок підпису

При його деактивації, підписи всередині організації будуть накладатися в будь-якій послідовності.

Опція «Встановлює печатку» визначає особу, яка матиме можливість накладати підпис печаткою для відповідної сторони.

clip0266

Відображення чекбоксу Встановлює печатку

Якщо опція «Встановлює печатку» не активована, то особа, яка накладає підпис, не матиме за необхідне завізувати документ підписом печатки.

За замовчуванням, слот для підпису не персоніфікований. Це означає, що будь-яка особа у межах вашої організації, може накласти підпис на документ. За необхідності слот для підпису можна персоніфікувати, натиснувши на відповідну кнопку біля слота підпису.

 

clip0267

Відображення кнопки для персоніфікації слоту підписання

При натисканні на цю кнопку, з’являється випадаючий список (якщо персоніфікація слоту відбувається для організації-замовника) і поле для вводу персональних даних особи виконавця. Для персоніфікації слоту сторони контрагента відсутня можливість відкриття випадаючого списку співробітників, доступно лише ручне введення особистих даних.

clip0268

Персоніфікації слоту підписання для організації-замовника

clip0269

Персоніфікації слоту підписання для сторони контрагента

При персоніфікації слоту, можна додати до 10 осіб в один слот підпису. Якщо слот персоніфікований відразу для декількох осіб, то для накладання підпису, необхідно підпис лише однієї особи із вказаних в слоті.

3_img1

Персоніфікація слоту, дозволяє обмежити доступ до створеного документу тільки тими користувачами ДРФО/ІПН яких був зазначений при створені.

 

clip0270

Відображення кількості осіб для яких персоніфіковано слот

За необхідності можна видалити особу, натиснувши на хрестик біля її ДРФО

 
clip0271

Відображення можливості видалення особи

За необхідністю можна видалити слот підпису, натиснувши на кнопку хрестика

 
clip0272

Відображення можливості видалення слоту підпису

Також за необхідністю можна змінити порядок підписантів, переміщуючи слот підпису вище, або нижче, натиснувши на відповідну кнопку у вигляді стрілочки.

clip0273

Відображення стрілочок для перенесення слоту підпису

Опція «Застосувати порядок підпису контрагентів» визначає порядок виконання дій між контрагентами.

clip0274

Відображення чекбоксу Застосувати порядок підпису контрагентів

Якщо опція Застосувати порядок підпису контрагентів встановлена, то порядок виконання дії буде відповідати порядку, в якому контрагенти були додані до документа під час його створення (відповідно порядковому номеру сторони). Наступний контрагент не зможе накласти свій підпис, поки всі свої підписи не накладуть уповноважені особи попереднього контрагента.

Якщо ця опція вимкнена, то уповноважені особи контрагентів можуть накладати свої підписи у будь-якому порядку. Активація даної опції не впливає на порядок підписання для уповноважених осіб всередині організації контрагента.

При додаванні нової сторони контрагента, необхідно вказати тип контрагенту(Юридична особа, Фізична особа, Фізична особа-підприємець) та його ЄДРПОУ, ІПН та ДРФО відповідно.

3_img1

Серія та номер паспорта контрагента вказується у полі ЄДРПОУ/ДРФО в тому випадку, якщо контрагент через релігійні переконання офіційно відмовився від прийняття реєстраційного номера ІПН.

 

clip0275

Випадаючий список типу контрагенту

За необхідності присутня можливість видалити, або перемістити контрагента вище, або нижче використовуючи відповідні кнопки

7_img1

Сторону 1 не можливо видалити, присутня можливість лише, перемістити її

clip0276

Відображення кнопки для видалення контрагента

 

clip0277

Відображення кнопок для переміщення контрагентів

 
Якщо необхідно вказати додаткові атрибути документа (Номер та Дату документа, Номер та Дату договору, Суму без ПДВ, Суму ПДВ, Суму з ПДВ), активуйте чекбокс Документ має додаткові атрибути (розташований у нижній частині форми реєстрації документа).

7_img1

Поле Документ має додаткові атрибути відображається лише при реєстрації документів виду Акт, Договір, Додаткова угода, Додаток до договору, Рахунок, Видаткова накладна

В результаті, у нижній частині форми реєстрації документа відображається блок Додаткові атрибути документа з відповідними полями для вводу даних.

clip0278

Блок додаткових атрибутів документа

Заповніть поля у блоці Додаткові атрибути документа:

1.У полі № документа (не обов’язкове для заповнення) вкажіть номер документа

2.У полі Дата документа (не обов’язкове для заповнення) вкажіть дату документа.

3.У полі № договору (не обов’язкове для заповнення) вкажіть номер договору.

4.У полі Дата договору (не обов’язкове для заповнення) вкажіть дату договору.

5.У полі Сума без ПДВ (не обов’язкове для заповнення) вкажіть суму без ПДВ.

6.У полі Сума ПДВ (не обов’язкове для заповнення) вкажіть суму ПДВ.

7.У полі Сума з ПДВ (не обов’язкове для заповнення) вкажіть суму з ПДВ.

7_img1

Якщо в полях Сума без ПДВСума ПДВ та/або Сума з ПДВ необхідно вказати суму з копійками, то кількість копійок вказується через знак «.» (крапку). Наприклад, у полі Сума без ПДВ може бути вказана сума «4260.90».

Натисніть на кнопку [Зберегти].

В результаті форма Додавання багатостороннього документа закривається, в системі відбувається реєстрація нового багатостороннього документа, щойно створений документ відображається у списку Очікують підпис моєї організації блоку Вихідні документи панелі навігації. При цьому стан зареєстрованого документа встановлюється на Створений.