7.4. Робота з внутрішніми документами

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  7. Роль "Адміністратор ВЕД" >

7.4. Робота з внутрішніми документами

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

7.4.1. Версійність внутрішнього документа

7.4.2. Відображення маршруту документа

7.4.3. Додавання пошукового тегу до внутрішнього документу

7.4.4. Збереження файлу внутрішнього документа на диск

7.4.5. Історія дій з внутрішнім документом

7.4.6. Перегляд внутрішнього документа

7.4.7. Протоколи погодження та ознайомлення