1.1. Призначення комп’ютерної програми

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1. Загальні відомості >

1.1. Призначення комп’ютерної програми

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Комп’ютерна програма «Засіб програмний для роботи з електронними документами» призначена для автоматизації процесу документообігу між контрагентами шляхом переходу на безпаперову технологію роботи з документами, із забезпеченням їх юридичної значущості шляхом використання КЕП.