1. Загальні відомості

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

1. Загальні відомості

Return to chapter overviewNext page

Зміст розділу:

1.1. Призначення системи

1.2. Умовні позначення та скорочення

1.3. Перелік ролей для роботи з Системою