3.1.1. Опис запису документа у списку

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  3. Роль "Оператор внутрішніх документів" > 3.1. Персональний кабінет Оператора внутрішніх документів >

3.1.1. Опис запису документа у списку

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Документи у будь-якому списку відображається у вигляді запису таблиці. Запис документа має наступні колонки для перегляду інформації про документ:

TableIntDocs

Відображення документів у списку (у вигляді записів таблиці)

-Перша колонка – призначена для встановлення міток навпроти (тобто, вибору) електронного документа у списку для, наприклад, подальшого виконання певної операції;
-Друга колонка – піктограма електронного документа. Піктограма інформує про формат документа, на основі якого був зареєстрований поточний електронний документ у системі. Наприклад, піктограма MY_ART~1_img20 інформує про те, що поточний документ був зареєстрований у системі на основі файлу *.pdf.

У системі відображаються наступні піктограми документів (у дужках поруч відображається формат документа, на основі якого поточний документ був зареєстрований у системі): MY_ART~1_img20 (*.pdf), MY_ART~1_img21 (*.docx), MY_ART~1_img22 (*.xlsx) та інші.

-ІД - ідентифікатор (номер) документа;
-Створений - відображає дату створення документу в системі;
-Номер документа - відображає встановлений номер документу при створенні;
-Дата документа - відображає встановлену дату документа при створенні;
-Вид - вид документа, до якого належить документ;
-Назва - елемент-гіперпосилання, в якому відображається назва електронного документа. При натисканні на гіперпосиланні з назвою документа відображається форма перегляду вибраного документа.
-Доступ на перегляд - відображає наявність в документа доступу на перегляд;
-Коментарі - відображає чи наявні коментарі для документа;
-Стан - відображає поточний стан документа;
-Прогрес виконання - процент виконання маршруту (відношення скільки виконано дій до загальної кількості обов'язкових дій маршруту). У поточній колонці прогрес виконання відображається у вигляді числа (проценту) та у вигляді рядку стану, в якому зафарбована частина відповідає процентному співвідношенню виконаних дій маршруту обробки.

Якщо підвести курсор мишки до рядку стану у колонці Прогрес виконання, то відображається підказка Маршрут обробки. При натисканні мишкою на рядку стану відображається вікно з поточним маршрутом обробки.

IntDOcButtonRoute

Відображення підказки Маршрут обробки

Якщо підвести курсор мишки до процентного значення у колонці Прогрес виконання, то відображається підказка Виконання обов'язкових дій. Поточна підказка інформує, скільки та які саме вже виконано обов'язкові дії, та скільки  обов'язкових дій всього у маршруті обробки вибраного документа. Обов'язкові дії (виконані або не виконані) у підказці відображаються у вигляді піктограм. Піктограми білого кольору інформують, що дія не виконана: 2_1_6 (Погодження), 2_1_7 (Підпис), 2_1_8 (Печатка). Піктограми зеленого кольору інформують, що дія виконана: approvebutton(Погодження), 2_1_4 (Підпис), 2_1_5 (Печатка).

 

2_1_9

Відображення підказки Виконання обов'язкових дій

-Дії – відображається кнопка для виклику можливих операцій над поточним документом.