4.2.4. Формування списку документів за тегами

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  4. Роль "Оператор документів" > 4.2. Формування стандартних списків документів >

4.2.4. Формування списку документів за тегами

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Теги – це властивості, які користувач може додавати до реєстраційних записів документів, щоб їх було легше знаходити та впорядковувати. До будь-якого документа в системі дозволяється додавати будь-яку кількість пошукових тегів та видаляти їх.

У блоці Теги панелі навігації відображаються всі пошукові теги, які були додані до документів поточним користувачем системи та які призначені для формування списків документів з вибраним тегом.

Для формування списку документів за певним тегом необхідно виконати одну з наступних дій:

1. На панелі навігації у блоці Теги виберіть будь-який пошуковий тег (тобто, натисніть на ньому мишкою). В результаті, у робочій області відображається список документів з таким самим тегом, який було вибрано у блоці Теги панелі навігації (див. рисунок Формування списку документів за тегом. Спосіб 1)

2. На плитці документа, який відображається у будь-якому списку документів, натисніть на назві пошукового тегу (див. рисунок Формування списку документів за тегом. Спосіб 2 (1)) або у колонці Назва, якщо документ відображається у вигляді запису таблиці, натисніть на назві пошукового тегу (див. рисунок Формування списку документів за тегом. Спосіб 2 (2)).

В результаті, у робочій області відображається список документів з таким самим тегом, який було вибрано на плитці документа або у записі таблиці.

На плитці документа, яка відображається на сторінці документа (при його перегляді), натисніть на назві пошукового тегу (див. рисунок Формування списку документів за тегом. Спосіб 3). В результаті, у робочій області відображається список документів з таким самим тегом, який було вибрано на плитці документа зі сторінки перегляду документа.

3_4_1

Формування списку документів за тегом. Спосіб 1

3_4_2

Формування списку документів за тегом. Спосіб 2 (1)

3_4_3

Формування списку документів за тегом. Спосіб 2 (2)

3_4_4

Формування списку документів за тегом. Спосіб 3

3_img1

У сформованому списку документів за тегом відображаються лише ті види електронних документів (Акт, Договір, тощо), операція перегляду яких дозволена профілем доступу для поточного користувача.

З питань налаштування профілю доступу зверніться, будь ласка, до Локального адміністратора та/або Глобального адміністратора Вашої системи.