4.3. Робота зі стандартними списками документів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  4. Роль "Оператор документів" >

4.3. Робота зі стандартними списками документів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

4.3.1. Фільтрація списку документів за періодами їх реєстрації

4.3.2. Фільтрація списку документів за станом погодження

4.3.3. Сортування документів у списку, представлених у вигляді плиток

4.3.4. Сортування документів у списку, представлених у вигляді записів таблиці

4.3.5. Відображення документів списку у вигляді таблиці

4.3.6. Відображення документів списку у вигляді плиток

4.3.7. Відображення заданої кількості документів на сторінці у списку