4.3.6. Відображення документів списку у вигляді плиток

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  4. Роль "Оператор документів" > 4.3. Робота зі стандартними списками документів >

4.3.6. Відображення документів списку у вигляді плиток

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Якщо документи у  будь-якому стандартному списку документів, представленому у вигляді записів таблиці, то в системі реалізована можливість відобразити документи списку у вигляді плиток.

Щоб відобразити записи документів списку у вигляді плиток натисніть на кнопку 2_img34, яка відображається у правому верхньому кутку робочої області будь-якого стандартного списку документів (праворуч від поля пошуку документів у списку).

4_6_1

Ініціювання відображення документів у списку у вигляді плиток

В результаті, записи документів в усіх списках документів відображаються у вигляді плиток.

4_6_2

Відображення документів у списку у вигляді плиток