4.4.10. Додавання коментаря до групи документів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  4. Роль "Оператор документів" > 4.4. Групові операції з документами >

4.4.10. Додавання коментаря до групи документів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Додавання коментаря до групи документів – операція, яка призначена для додавання коментаря одночасно для декількох документів зі списку.

Для додавання коментаря до групи документів виконайте наступні дії:

1. Сформуйте будь-який список документів із блоку Вихідні документи, Вхідні документи, пункту Недавні документи панелі навігації.

2. При необхідності виконайте пошук документів у списку.

3. Виберіть зі списку документи для виконання поточної операції.

Для цього виконайте аналогічні дії, описані у п. 3 розділу Групове переміщення документів до архіву.

В результаті у верхній частині робочої області відображаються: панель синього кольору з інформацією про вибрану кількість документів та кнопка [Додати коментар].

5_10_1

Відображення кнопки [Додати коментар]

4. Натисніть кнопку [Додати коментар].

В результаті відображається форма Додавання коментаря.

5_img77

Форма Додавання коментаря

5. У полі Текст коментаря (обов’язкове для заповнення) вкажіть необхідний коментар до вибраних документів.

6. Натисніть кнопку [Додати].

В результаті успішного додавання коментаря до вибраних документів відображається наступне інформативне повідомлення:

5_10_2

Повідомлення про успішне додавання коментаря до  вибраних документів

7. Натисніть кнопку [Закрити] для закриття повідомлення.

При цьому у списку на плитках вибраних документів, під піктограмою та їх номерами (ідентифікаторами ID), з’являється значок 7_img268. Відображення значка 7_img268 свідчить про наявність коментаря/коментарів для вибраного документа.

5_10_3

Відображення позначок про наявність коментаря на плитках документів у списку