4.4.1. Групове переміщення документів до архіву

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  4. Роль "Оператор документів" > 4.4. Групові операції з документами >

4.4.1. Групове переміщення документів до архіву

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Групове переміщення документів до архіву – операція, яка призначена для одночасного переміщення декількох документів до архіву. До архіву дозволяється переміщувати лише ті документи, які являються повністю підписаними.

5_img1

Доступ до виконання операції Групове переміщення документів до архіву визначається профілем доступу поточного користувача.                                                                                                                            

Для групового переміщення документів до архіву виконайте наступні дії:

1. Сформуйте стандартний список документів Повністю підписані (детальніше див. п. Формування списку документів «Повністю підписані» або п. Формування списку документів «Повністю підписані»).

5_img2

Операція групового переміщення документів до архіву також доступна у стандартному списку документів Недавні документи.                                                                                                                                          

2. При необхідності виконайте пошук документів у списку.

3. Виберіть зі списку документи для виконання поточної операції. Для цього виконайте одну з наступних дій:

3.1. Вручну виберіть документи у списку. Для цього за допомогою лівої кнопки миші встановіть мітки ліворуч від необхідних плиток документів у списку.

На рисунку, на верхній плитці документа ліворуч відображається встановлена мітка в полі для вибору документа (тобто, документ вже вибрано у списку). На нижній плитці документа ліворуч відображається поле для встановлення мітки (тобто, для вибору документа у списку).

5_1_1

Ручний вибір документів зі списку

3.2. У лівому верхньому куту робочої області натисніть кнопку  та зі списку виберіть одне з наступних значень:

Всі. В результаті будуть вибрані всі документи з поточного списку.
Жодного. В результаті у списку не буде жодного вибраного документа.
Всі на сторінці. В результаті будуть вибрані всі документи з поточної сторінки списку документів.

 

5_1_2

Можливі варіанти вибору документів зі списку

В результаті, у верхній частині робочої області відображаються: панель синього кольору з інформацією про вибрану кількість документів та кнопка [До архіву].

5_1_3

Відображення кнопки [До архіву]

4.Натисніть кнопку [До архіву].

5_img2

Кнопка [До архіву] відображається лише в тому випадку, якщо профілем доступу для поточного користувача дозволено виконання операцій Переміщення документа до архіву/Відновлення документа з архіву та Перегляд документа.

Якщо кнопка [До архіву] не відображається, то з питань налаштування профілю доступу зверніться, будь ласка, до Локального адміністратора та/або Глобального адміністратора Вашої системи.

В результаті відображається форма Переміщення документів до архіву.

5_img8

Форма Переміщення документів до архіву

5.Натисніть кнопку [Перемістити].

В результаті успішного переміщення вибраних документів до архіву форма Переміщення документів до архіву закривається та відображається наступне повідомлення:

5_1_4

Повідомлення про успішний переміщення документів до архіву

6. У повідомленні натисніть кнопку [Закрити].

Після переміщення до архіву документи стають недоступними в стандартних списках Вашої організації. Знайти документи Ви зможете, скориставшись функцією розширеного пошуку. Архівні документи мають позначку 5_img10 у списку документів. Позначка 5_img10 означає, що поточний документ переміщений до списку архівних документів Вашої організації.

Якщо Ви перенесете документи в архів помилково, то знайшовши їх через розширений пошук, Ви зможете повернути їх із архіву назад в активні списки.