4.6.6. Додавання пошукових тегів до документа

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  4. Роль "Оператор документів" > 4.6. Робота з документами >

4.6.6. Додавання пошукових тегів до документа

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Пошукові теги – це властивості, які користувач може додавати до документів, щоб їх було легше знаходити та впорядковувати. Пошукові теги налаштовуються окремо для кожного користувача в межах власної організації. Це означає, що контрагенти та співробітники інших організації не бачать теги, які були додані поточним користувачем. А для співробітників однієї організації пошукові теги – спільні.

Щоб відобразити список усіх документів з певним пошуковим тегом, достатньо натиснути на необхідний тег на одній з плиток документа, в одному табличному запису документа або у блоці Теги панелі навігації.

Операція додавання пошукових тегів до запису документа призначена для додавання будь-якої кількості тегів для вибраного документа.

7_img1

Доступ до виконання операції Додавання пошукових тегів до документа визначається профілем доступу поточного користувача.

Щоб додати пошуковий тег/теги до документа виконайте наступні дії:

1. Виконайте попередній пошук документа.

2. Підведіть курсор миші до відповідної плитки документа у списку документів робочої області. При цьому відповідна плитка документа виділяється блакитним кольором та у її нижній лівій частині відображається кнопка  [Редагувати теги].

7_img3

Кнопка [Редагувати теги] відображається лише в тому випадку, якщо профілем доступу для поточного користувача дозволено виконання операцій Управління тегами та Перегляд документа.

Якщо кнопка [Редагувати теги] не відображається, то з питань налаштування профілю доступу зверніться, будь ласка, до Локального адміністратора та/або Глобального адміністратора Вашої системи.

7_6_1

Редагування тегів документа

3. Натисніть кнопку 7_img65 [Редагувати теги].

7_img3

Ініціювати додавання пошукових тегів можна також зі сторінки документа. Для цього виконайте наступні дії:

1.

Відкрийте сторінку поточного документа.

2.

На панелі інструментів, що розташована праворуч у верхній частині плитки документа, натисніть кнопку 7_img65 [Редагувати теги].                                                            

7_6_2

Відображення кнопки [Редагувати теги] на сторінці документа

 

7_img3

Якщо запис документа відображається у табличному вигляді, то для додавання пошукового тегу/тегів необхідно в кінці запису документа, у колонці Дії, натиснути кнопку 7_img73 (1) та з переліку доступних операцій вибрати пункт Редагувати теги (2).

7_6_3

Відображення пункту Редагувати теги у списку доступних операцій документа, який відображається у вигляді запису таблиці

В результаті відображається форма Теги документа.

7_6_4

Форма Теги документа

4. У полі вводу вкажіть назву пошукового тегу та натисніть клавішу Enter на клавіатурі. В результаті назва вказаного пошукового тегу відображається у полі вводу.

Якщо вводити початкові літери назви пошукового тегу, то у полі вводу відображається список із вже існуючими тегами, назви яких розпочинаються з тих самих літер. В цьому випадку можна вибрати необхідний тег зі списку.

7_6_5

Вибір назви тегу зі списку

5. При необхідності у полі вводу вкажіть назву наступного пошукового тегу та натисніть клавішу Enter на клавіатурі. В результаті назва наступного вказаного пошукового тегу відображається у полі вводу.

7_6_6

Додавання декількох тегів у формі Теги документа

6. Натисніть кнопку [Зберегти].

В результаті форма Теги документа закривається, та ліворуч у нижній частині плитки документа відображаються вказані назви тегу.

7_6_7

Відображення доданих тегів

7_img3

Відображення списку документів за вибраним тегом детально описаний у п. Формування списку документів за тегами.                                                                                                                      

Кнопка 7_img80 [Згорнути], яка розташована в кінці списку тегів на плитці документа, призначена для згортання відповідного списку тегів. При цьому на плитці документа відображається лише перший тег та кнопка 7_img81 [Усі теги]:

7_6_8

Відображення лише першого тегу

При натисканні на кнопку 7_img81 [Усі теги] на плитці документа відображаються усі теги поточного документа.