4.9.4. Перегляд документа із системи «Мій Арт-Офіс»

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  4. Роль "Оператор документів" > 4.9. Інтеграція із системою «Мій Арт-Офіс» >

4.9.4. Перегляд документа із системи «Мій Арт-Офіс»

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Перегляд документа – операція, яка призначена для попереднього перегляду документа.

Щоб переглянути документ із системи «Мій Арт-Офіс» виконайте наступні дії:

1.

Відобразіть в робочій області форму Мій Арт-офіс. Для цього на панелі навігації виберіть пункт Мій Арт-офіс.

2.

Сформуйте необхідний стандартний список документів із системи Мій Арт-Офіс.

3.

Виконайте попередній пошук необхідного документа у списку.

4.

Підведіть курсор миші до відповідної плитки документа у списку документів робочої області. При цьому відповідна плитка документа виділяється блакитним кольором та в кінці плитки, у верхній її частині, відображається панель інструментів.

5. На панелі інструментів плитки документа натисніть кнопку [Переглянути].

12_img3

Ініціювати перегляд документа можна іншим способом. Для цього необхідно на плитці документа натиснути на гіперпосиланні з назвою електронного документа. В результаті, в робочій області відображається форма Перегляд документа з детальною інформацією про вибраний документ для його попереднього перегляду.

12_4_1

Відображення панелі інструментів на плитці документа у списку Мій Арт-офіс

В результаті відображається форма перегляду документа.

12_img3

Форма перегляду документа із системи «Мій Арт-офіс» аналогічна до форми перегляду документа із поточної системи «Засіб програмний для роботи з електронними документами». Тому з особливостями форми перегляду документа можна ознайомитися у п. Перегляд документа поточної інструкції.