4.10.3. Завантаження документів із програми М.E.Doc

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  4. Роль "Оператор документів" > 4.10. Інтеграція із програмою М.E.Doc >

4.10.3. Завантаження документів із програми М.E.Doc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MY_ART~1_img3

Завантаження документів із програми М.E.Doc виконується за допомогою завантаження документів із системи Птах, яка являється посередником між програмою М.E.Doc та поточною системою.

Щоб завантажити документи із програми М.E.Doc виконайте наступні дії:

1.

На панелі навігації у блоці Документи М.E.Doc виберіть пункт [Не розшифровані]. В результаті, в робочій області відображається список документів Документи М.E.DocНе розшифровані.

2.

У верхньому правому кутку натисніть кнопку [Отримати документи].

16_3_1

Відображення кнопки [Отримати документи]

В результаті відображається вікно Запит на отримання документів з системи ПТАХ.

16_3_2

Вікно Запит на отримання документів з системи ПТАХ

3.

У вікні Запит на отримання документів з системи ПТАХ заповніть відповідні поля, вказавши тип ключа (файловий або апаратний ключ) та назву КНЕДП, вибравши сам ключ та вказавши пароль до ключа (аналогічно до заповнення таких самих полів при авторизації користувача у системі по файловому ключу або при авторизації користувача у системі по апаратному ключу).

4.

Натисніть кнопку [Зчитати ключ].

В результаті відбувається ідентифікація користувача. Після вдалої ідентифікації користувача відбувається завантаження документів із системи Птах, в яку попередньо документи були завантажені із програми М.E.Doc.