4.6.3. Реєстрація первинного документа у форматі xml

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  4. Роль "Оператор документів" > 4.6. Робота з документами >

4.6.3. Реєстрація первинного документа у форматі xml

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

7_img1

Доступ до виконання операції Реєстрація первинного документа з xml у форматі А3 Pro визначається профілем доступу поточного користувача.                              

Щоб зареєструвати первинний документ з файлу ’xml’ у форматі ’А3 Pro’ виконайте наступні дії:

1. Виберіть будь-який пункт панелі навігації із п. Формування стандартних списків документів (крім пункту [Теги]).

2. Натисніть кнопку [Створити первинні документи], яка розташована у правому верхньому кутку робочої області.

7_img3

Кнопка [Створити первинні документи] відображається лише в тому випадку, якщо профілем доступу для поточного користувача дозволено виконання операцій Створення первинного документа з xml у форматі А3 Pro та Перегляд документа.

Якщо кнопка [Створити первинні документи] не відображається, то з питань налаштування профілю доступу зверніться, будь ласка, до Локального адміністратора та/або Глобального адміністратора Вашої системи.

В результаті, внизу кнопки [Створити первинні документи] відображається список.

3. Виберіть пункт З xml у форматі А3 Pro зі списку, який відображається внизу кнопки [Створити первинні документи].

7_3_1

Створення первинного документа з файлу ’xml’ у форматі ’А3+’

В результаті відображається форма Створення документа.

7_img42

Створення документа

4. У полі Вид документа виберіть зі списку вид документа, який створюється у поточний момент.

7_img43

Вибір Виду документа зі списку при створенні первинного документа

5. У полі Файл з даними вкажіть файл xml, на основі якого відбувається створення документа/документів у системі. Для цього виконайте наступні дії:

5.1. У полі Файл з даними натисніть кнопку [Завантажити]. В результаті відображається форма вибору файлу.

7_img44

Форма вибору файлу xml

5.2. Виберіть файл з розширенням xml та натисніть кнопку [Відкрити] (або [Open]). В результаті форма вибору файлу закривається, а в полі Файл з даними форми Створення документа відображається назва вибраного файлу xml.

6. У формі Створення документа натисніть кнопку [Створити документ]. В результаті відбувається створення документа/документів та форма Створення документа закривається.
Первинні документи, які щойно були зареєстровані, відображаються у списку Очікують підпис моєї організації (пункт Очікують підпис моєї організації блоку Вихідні документи панелі навігації) або у списку Недавні документи (пункт Недавні документи панелі навігації). При цьому, на піктограмі кожного первинного документа у правому верхньому куту відображається значок гривні 7_img37, що свідчить про те, що поточний документ був зареєстрований у системі як первинний (див. нижче на рисунку – верхня плитка документа). Якщо підвести курсор мишки до значка гривні на піктограмі документа, то відображається спливаюча підказка з текстом Первинний документ.

7_3_2

Відображення у списку створених первинних документів з файлу даних xml