4.9.7. Збереження zip-архіву на диск із системи «Мій Арт-Офіс»

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  4. Роль "Оператор документів" > 4.9. Інтеграція із системою «Мій Арт-Офіс» >

4.9.7. Збереження zip-архіву на диск із системи «Мій Арт-Офіс»

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Електронний документ, підписаний за допомогою КЕП, можна зберегти на диску комп’ютера у вигляді zip-архіву. ZIP-архів містить електронний документ у форматі, в якому можлива його перевірка за допомогою державних он-лайн сервісів перевірки ЕЦП на сайтах ЦЗО та Мін'юсту.

Щоб виконати операцію збереження zip-архіву на диск необхідно, щоб відповідний документ попередньо був підписаний хоча б одним підписантом. В іншому випадку операція збереження zip-архіву на диск буде недоступна.

7_img3

Zip-архів складається з наступних файлів:

·

Файл з текстом документу (у форматі docx, xlsx або pdf);

·

Декількох файлів електронних підписів документу. Кожному цифровому підпису або печатці відповідає окремий файл електронного підпису документу.

Кожний файл цифрового підпису зберігається в окремому файлі, назва якого розпочинається з приставки sign_, та має формат p7s. Назва файлу підпису має вигляд sign_ХХХХХХХХХХ_YYYYYYYY.p7s, де ХХХХХХХХХХ – код ДРФО підписанта, YYYYYYYY – код ЄДРПОУ організації (наприклад, sign_6666655555_66665555.p7s). Для підписанта – фізичної особи елемент YYYYYYYY не відображається (наприклад, sign_6666655555.p7s).

Кожний файл печатки зберігається в окремому файлі, назва якого розпочинається з приставки stamp_, та має формат p7s.

Кількість файлів електронних підписів у форматах p7s відповідає кількості накладених цифрових підписів та печаток на документ.

Щоб зберегти zip-файл на диск комп’ютера із системи «Мій Арт-Офіс» виконайте наступні дії:

1.

Відобразіть в робочій області форму Мій Арт-офіс. Для цього на панелі навігації виберіть пункт Мій Арт-офіс.

2.

Сформуйте необхідний стандартний список документів із системи Мій Арт-Офіс.

3.

Виконайте попередній пошук необхідного документа у списку.

4.

Підведіть курсор миші до відповідної плитки документа у списку документів робочої області. При цьому відповідна плитка документа виділяється блакитним кольором та в кінці плитки, у верхній її частині, відображається панель інструментів.

5.

На панелі інструментів плитки документа натисніть кнопку 7_img193 [Зберегти на диск zip].

12_7_1

Відображення панелі інструментів на плитці документа у списку Мій Арт-офіс

В результаті відбувається завантаження zip-файлу документа, який зберігається на диск комп’ютера у папку завантажень (за замовчуванням, у папку C:\Users\ім’я користувача\Downloads).