4.9.8. Видалення документа із системи «Мій Арт-Офіс»

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  4. Роль "Оператор документів" > 4.9. Інтеграція із системою «Мій Арт-Офіс» >

4.9.8. Видалення документа із системи «Мій Арт-Офіс»

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Операцію Видалення документа може виконати лише автор документа і лише в тому випадку, якщо на документ не накладено всі підписи або якщо документ був відхилений контрагентом. В усіх інших випадках операція видалення документа не доступна.

Щоб видалити документ  із системи «Мій Арт-Офіс» виконайте наступні дії:

1.

Відобразіть в робочій області форму Мій Арт-офіс. Для цього на панелі навігації виберіть пункт Мій Арт-офіс.

2.

Сформуйте необхідний стандартний список документів із системи Мій Арт-Офіс.

3.

Виконайте попередній пошук необхідного документа у списку.

4.

Підведіть курсор миші до відповідної плитки документа у списку документів робочої області. При цьому відповідна плитка документа виділяється блакитним кольором та в кінці плитки, у верхній її частині, відображається панель інструментів.

5. На панелі інструментів плитки документа натисніть кнопку 7_img275 [Видалити].

12_8_1

Відображення панелі інструментів на плитці документа у списку Мій Арт-офіс

В результаті відображається повідомлення Видалення документа.

12_8_2

Повідомлення Видалення документа

6.

Натисніть кнопку [Видалити].

В результаті вибраний документ видаляється із системи  «Мій Арт-Офіс».