5.2.12. Групове скасування погодження документів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  5. Роль "Супервайзер" > 5.2. Робота з документами >

5.2.12. Групове скасування погодження документів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Масове скасування погодження документів – операція, яка (наприклад, у разі помилкового погодження документів) дозволяє скасувати погодження декількох документів одночасно. При цьому кожний документ, погодження якого необхідно скасувати, повинен задовольняти наступним умовам:

-

Документ попередньо погоджений поточним користувачем.

-

Документ не є повністю підписаний (тобто на документ не накладено жодного підпису КЕП або не всі підписанти наклали електронний підпис);

-

Документ не відхилений.

5_img1

Доступ до виконання операції Масового скасування погодження документа визначається профілем доступу поточного користувача.

Для масового скасування погодження документів виконайте наступні дії:

1.

Виконайте пошук документів.

2.

Виберіть зі списку документи для виконання поточної операції. Для цього виконайте аналогічні дії, описані у п. 3 розділу Групове переміщення документів до архіву.

В результаті, якщо вибрано хоча б один документ для скасування погодження, у верхній частині робочої області відображаються: панель синього кольору з інформацією про вибрану кількість документів та кнопка [Скасувати погодження]. На кнопці [Скасувати погодження] у дужках відображається кількість вибраних документів, які доступні для скасування погодження.

5_7_1

Відображення кнопки [Скасувати погодження]

5_img2

Кнопка [Скасувати погодження] відображається лише в тому випадку, якщо профілем доступу для поточного користувача дозволено виконання операцій Погодження документа та Перегляд документа.

Якщо кнопка [Скасувати погодження] не відображається, то з питань налаштування профілю доступу зверніться, будь ласка, до Локального адміністратора та/або Глобального адміністратора Вашої системи.

3.

Натисніть кнопку [Скасувати погодження].

В результаті відображається повідомлення для підтвердження скасування погодження документів.

5_img60

Повідомлення Скасування погодження документів

4.

Натисніть кнопку [Скасувати погодження].

В результаті успішного скасування погодження вибраних документів відображається наступне інформативне повідомлення:

5_img61

Повідомлення про успішне скасування погодження вибраних документів

5.

Натисніть кнопку [Закрити] для закриття повідомлення.

При цьому на кожній плитці погодженого документа відбуваються наступні зміни (див. рисунок нижче):

1.

На піктограмі, яка інформує про формат електронного документа, зникає значок 5_img54.

2.

У блоці з основною інформацією видаляється рядок Погоджений (якщо попередньо погодження документа було виконано однією особою - поточним користувачем системи)

або

3.

У рядку Погоджений видаляється інформація про поточного користувача системи, який попередньо погодив документ (якщо попередньо погодження документа було виконано декількома особами).

5_7_4

Відображення документів у списку, в яких було скасовано погодження