5.2.11. Групове погодження документів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  5. Роль "Супервайзер" > 5.2. Робота з документами >

5.2.11. Групове погодження документів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Масове погодження документів – операція, яка призначена для одночасного погодження декількох документів. При цьому кожен документ, який має бути погоджений, повинен задовольняти наступним умовам:

-

Документ не є повністю підписаний (тобто на документ не накладено жодного підпису КЕП або не всі підписанти наклали підпис КЕП);

-

У документі відсутні погодження від поточного користувача.

Для масового погодження документів виконайте наступні дії:

1.

Відобразіть список документів вибраної організації та, при необхідності, виконайте пошук документів у списку, які необхідно підписати за допомогою КЕП. Або скористайтеся формою розширеного пошуку документів для пошуку документів.

2.

Виберіть зі списку документи для погодження. Для цього виконайте аналогічні дії, описані у п. 2 розділу Груповий підпис документів за допомогою КЕП.

В результаті, якщо вибрано хоча б один документ для погодження, то у верхній частині робочої області відображаються: панель синього кольору з інформацією про вибрану кількість документів та кнопка [Погодити]. На кнопці [Погодити] у дужках відображається кількість вибраних документів, які доступні для погодження.

5_9_1

Відображення кнопки [Погодити]

3.

Натисніть кнопку [Погодити].

В результаті відображається повідомлення для підтвердження погодження документів.

5_9_2

Повідомлення Погодження документів

4.

Натисніть кнопку [Погодити].

В результаті успішного погодження вибраних документів відображається наступне інформативне повідомлення:

5_9_3

Повідомлення про успішне погодження вибраних документів

5.

Натисніть кнопку [Закрити] для закриття повідомлення.

При цьому у списку на кожному записі або плитці погодженого документа відображається позначка 5_4_7. Це свідчить про те, що поточний документ вже погоджено.

5_9_4

Відображення погоджених документів у списку