5.2.7. Скасування погодження документа

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  5. Роль "Супервайзер" > 5.2. Робота з документами >

5.2.7. Скасування погодження документа

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Скасування погодження документа – операція, яка (наприклад, у разі помилкового погодження документа) дозволяє скасувати погодження документа. При цьому документ, погодження якого необхідно скасувати, повинен задовольняти наступним умовам:

-

Документ попередньо погоджений поточним користувачем.

-

Документ не є повністю підписаний (тобто на документ не накладено жодного підпису КЕП або не всі підписанти наклали підпис КЕП).

Для скасування погодження документа виконайте наступні дії:

1.

Відобразіть список документів вибраної організації та, при необхідності, виконайте пошук документа у списку, який необхідно погодити. Або скористайтеся формою розширеного пошуку документів для пошуку документа.

2.

В кінці запису документа (представленого у табличному вигляді), у колонці Дії, натисніть кнопку 4_2_2 (1) та з переліку доступних операцій виберіть пункт [Скасувати погодження].

5_5_1

Відображення пункту Скасувати погодження для документа, представленого у табличному вигляді

Note

Якщо документ відображається у вигляді плитки, то для ініціювання операції скасування погодження документа виконайте наступні дії:

1.

Підведіть курсор миші до відповідної плитки документа у списку документів робочої області.

При цьому відповідна плитка документа виділяється блакитним кольором та в кінці плитки, у верхній її частині, відображається панель інструментів.

2.

На панелі інструментів плитки документа натисніть кнопку 5_5_2 [Скасувати погодження].

5_5_3

Відображення кнопки Скасувати погодження для документа, представленого у вигляді плитки

В результаті відображається наступне повідомлення для підтвердження виконання поточної операції:

5_5_4

Повідомлення для підтвердження виконання операція «Скасування погодження документа»

3.

Для скасування погодження документа натисніть кнопку [Скасувати погодження].

В результаті відбувається скасування погодження вибраного документа поточним користувачем.

При цьому на плитці документа, у блоці з основною інформацією або видаляється рядок Погоджений (якщо попередньо погодження документа було виконано однією особою - поточним користувачем системи), або у рядку Погоджений видаляється інформація про поточного користувача системи, який попередньо погодив документ (якщо попередньо погодження документа було виконано декількома особами).