5.2.6. Погодження документа

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  5. Роль "Супервайзер" > 5.2. Робота з документами >

5.2.6. Погодження документа

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Погодження документа – операція, яка призначена для погодження документа. При цьому документ, який має бути погоджений, повинен задовольняти наступним умовам:

-

Документ не є повністю підписаний (тобто на документ не накладено жодного підпису КЕП або не всі підписанти наклали підпис КЕП);

-

У документі відсутні погодження від поточного користувача.

Для погодження документа виконайте наступні дії:

1.

Відобразіть список документів вибраної організації та, при необхідності, виконайте пошук документа у списку, який необхідно погодити. Або скористайтеся формою розширеного пошуку документів для пошуку документа.

2. В кінці запису документа (представленого у табличному вигляді), у колонці Дії, натисніть кнопку  (1) та з переліку доступних операцій виберіть пункт [Погодити].

5_4_1

Відображення пункту Погодити для документа, представленого у табличному вигляді

Note

Якщо документ відображається у вигляді плитки, то для ініціювання операції погодження документа виконайте наступні дії:

1.

Підведіть курсор миші до відповідної плитки документа у списку документів робочої області.

При цьому відповідна плитка документа виділяється блакитним кольором та в кінці плитки, у верхній її частині, відображається панель інструментів.

2.

На панелі інструментів плитки документа натисніть кнопку 5_4_2 [Погодити].

5_4_3

Відображення кнопки Погодити для документа, представленого у вигляді плитки

В результаті відображається наступне повідомлення для підтвердження виконання поточної операції:

5_4_4

Повідомлення для підтвердження виконання операція «Погодження документа»

3.

Для погодження документа натисніть кнопку [Погодити].

В результаті відбувається погодження вибраного документа поточним користувачем.

При цьому на піктограмі плитки документа, у правому нижньому кутку, відображається значок 5_4_7 (наприклад, 5_4_8). Або, якщо документ відображається у вигляді запису таблиці, то позначка 5_4_7 відображається у колонці Назва, ліворуч від назви документа. Це свідчить про те, що поточний документ вже погоджено.

Також на плитці документа, у блоці з основною інформацією додається рядок Погоджений. У рядку Погоджений відображається інформація про поточного користувача системи, який погодив документ.

5_4_9

Відображення інформації про користувача системи, який погодив документ

У полі Погоджений відображається перелік співробітників та/або контрагентів (організацій або осіб), якими було погоджено поточний документ. Якщо на плитці документа підвести курсор мишки до позначки 2_2_4, яка розташована праворуч від даних поля Погоджений, то відображається інформація про особу/організацію, що погодила поточний документ, та дату погодження документа.

5_4_10

Відображення детальної інформації про користувача, який погодив документ (на плитці документа)

Якщо підвести курсор мишки до позначки 5_4_7 у колонці Назва документа, який представлений у табличному вигляді, то відображається інформація про особу/організацію, що погодила поточний документ, та дату погодження документа.

5_4_11

Відображення детальної інформації про користувача, який погодив документ (у вигляді запису таблиці)