5.3.3. Налаштування зразків підписів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  5. Роль "Супервайзер" > 5.3. Опис власного профілю >

5.3.3. Налаштування зразків підписів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

У блоці Зразки підписів реалізована можливість додавання або видалення графічних зразків власного підпису та печатки підприємства.

6_3_1

Додавання графічного зразку підпису та печатки

Для додавання графічного зразку власного підпису у полі Власноручний підпис блоку Зразки підписів натисніть кнопку 6_3_2. Після цього відображається вікно, в якому виберіть файл з графічним зображенням власного підпису. В результаті в нижній частині поля Власноручний підпис відображається графічне зображення власного підпису.

Для додавання графічного зразку печатки підприємства у полі Печатка підприємства блоку Зразки підписів натисніть кнопку 6_3_2. Після цього відображається вікно, в якому виберіть файл з графічним зображенням печатки підприємства. В результаті в нижній частині поля Печатка підприємства відображається графічне зображення печатки підприємства.

6_3_3

Блок Зразки підписів із завантаженими графічними зображеннями підпису та печатки

Для видалення зразків власного підпису та/або печатки підприємства необхідно відповідно у полі Власноручний підпис та/або у полі Печатка підприємства натиснути кнопку 6_3_4.