5.4.1. Опис виконання загальних операцій

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  5. Роль "Супервайзер" > 5.4. Персональний кабінет користувача >

5.4.1. Опис виконання загальних операцій

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

У робочій області реєстраційні записи документів можуть відображатися у вигляді плиток або у вигляді записів таблиці.

Для вибору операції над документом, який відображається у вигляді плитки, необхідно виконати наступні дії:

1.

Підвести курсор миші до відповідної плитки документа. При цьому відбуваються наступні дії:

·

Відповідна плитка документа у робочій області виділяється блакитним кольором;

·

В кінці плитки, у верхній її частині, відображається панель інструментів.

2.

На панелі інструментів натисніть кнопку відповідної операції, яку необхідно виконати із документом.

2_1_5

Відображення панелі інструментів для виконання  операцій із записом документа

Для вибору операції над документом, який відображається у вигляді запису таблиці, необхідно виконати наступні дії:

1.

В кінці запису документа, у колонці Дії, натисніть кнопку 2_1_1 (1). В результаті відображається перелік доступних операцій.

2.

Виберіть з переліку необхідну операцію (2).

2_1_2

Відображення переліку доступних операцій із документом, який відображається у вигляді запису таблиці

Note

Наприклад, для виконання операції підписання документа за допомогою КЕП, який відображається у вигляді запису таблиці, необхідно виконати наступні дії:

1.

В кінці запису документа, у колонці Дії, натисніть кнопку 2_1_1 (1). В результаті відображається перелік доступних операцій.

2.

Виберіть з переліку доступних операцій пункт Робота з підписами (2).

В результаті відображається форма Підписання документа, яка призначена для накладання цифрового підпису.

Для вводу календарної дати на формі пошуку документів потрібно у відповідному полі вводу дати натиснути кнопку [2_1_3] (1) та обрати необхідну дату із календаря (2).

2_1_4

Вибір календарної дати