5.4.2. Опис плитки документа

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  5. Роль "Супервайзер" > 5.4. Персональний кабінет користувача >

5.4.2. Опис плитки документа

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Електронний документ у списку документів може відображатися у вигляді спеціального представлення – плитки. Плитка містить основну інформацію про електронний документ і набір кнопок (у вигляді панелі інструментів) для виконання операцій із документом.

2_2_1

Плитка документа

Плитка документа складається з наступних чотирьох областей:

1.В області 1 відображається піктограма, яка інформує про формат електронного документа: MY_ART~1_img20 (PDF), MY_ART~1_img21 (WORD), MY_ART~1_img22 (EXCEL), та номер (ідентифікатор ID) електронного документа в системі. Номер (ідентифікатор ID) присвоюється документу автоматично під час реєстрації (створення) документа у системі.

Якщо на піктограмі документа, у правому верхньому кутку, відображається значок гривні (наприклад,MY_ART~1_img23), то це свідчить про те, що поточний документ був зареєстрований у системі як первинний.

Якщо на піктограмі документа, у правому нижньому кутку, відображається значок 5_4_7 (наприклад,MY_ART~1_img25), то це свідчить про те, що поточний документ вже погоджено.

2.

Область 2 представляє собою елемент-гіперпосилання, в якому відображається вид електронного документа та його назва.

При натисканні на гіперпосиланні з назвою документа відображається в інтернет-браузері додаткова інтернет-сторінка з детальною інформацією про вибраний документ для його попереднього перегляду та для подальшого виконання операцій з поточним документом.

Якщо при реєстрації/редагуванні атрибутів документа були вказані відповідні додаткові атрибути документа, то на його плитці (під назвою документа) відображається відповідна додаткова інформація.

2_2_2

Плитка документа з додатковими атрибутами

3.

В області 3 відображається наступна інформація:

-

У полі Автор відображається ПІБ та назва організації автора, який зареєстрував документ у системі.

-

У полі Контрагенти відображається перелік організацій та осіб, яким надано доступ до документа. А саме, які мають право на перегляд електронного документа або на його підпис за допомогою КЕП.

Наявність позначки 2_2_3 перед ПІБ або назвою контрагента означає, що контрагент вже переглянув документ.

Якщо підвести курсор мишки до позначки 2_2_4, яка розташована праворуч від назв контрагентів, то відображається повна інформація про стан ознайомлення контрагентів з документом.

2_2_5

Поле Контрагенти плитки документа

-

Поле Погоджений відображається лише в тому випадку, якщо поточний документ було погоджено. У полі Погоджений відображається перелік співробітників та/або контрагентів (організацій або осіб), якими було погоджено поточний документ. Якщо підвести курсор мишки до позначки 2_2_4, яка розташована праворуч від даних у полі Погоджений, то відображається інформація про особу/організацію, що погодила поточний документ, та дату погодження документа.

2_2_6

Поле Погоджено плитки документа

-

У полі Створений відображається дата та час реєстрації документа.

-

У полі Підпис відображається інформація про стан підписання електронного документа. Дана інформація має формат: <кількість вже накладених КЕП документа>/<загальна кількість КЕП документа>.

Наприклад, в результаті підписання документа у полі Підпис можливі такі варіанти відображення інформації про накладені підписи:

·

«MY_ART~1_img36»: документ не підписаний ( не накладено жодного КЕП з необхідних двох);

·

«MY_ART~1_img37»: документ підписаний частково (накладено один КЕП з необхідних двох);

·

«MY_ART~1_img38»: документ підписаний в повному обсязі (накладено три КЕП з необхідних трьох).

4.

В області 4 відображається панель інструментів, кнопки якої призначенні для виконання певних операцій із документом.

Набір кнопок панелі навігації змінюється в залежності від того, чи є поточний користувач автором чи контрагентом документа, та від кількості накладених цифрових підписів на документ.