5.2.10. Груповий одночасний підпис документів за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  5. Роль "Супервайзер" > 5.2. Робота з документами >

5.2.10. Груповий одночасний підпис документів за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Груповий одночасний підпис документів за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки – операція, яка призначена для одночасного підпису декількох документів за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки.

Для одночасного підписання декількох документів за допомогою КЕП та КЕП-печатки виконайте наступні дії:

1.

Відобразіть список документів вибраної організації та, при необхідності, виконайте пошук документів у списку, які необхідно підписати за допомогою КЕП. Або скористайтеся формою розширеного пошуку документів для пошуку документів.

2.

Виберіть зі списку документи для підпису за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки.

Для цього виконайте аналогічні дії, описані у п. 2 розділу Груповий підпис документів за допомогою КЕП.

В результаті, у верхній частині робочої області відображаються: панель синього кольору з інформацією про вибрану кількість документів та кнопка [Підписати підписом та печаткою] (або кнопка [Підписати], або кнопка [Підписати печаткою]).

Note

Якщо в списку документів вибрано лише ті документи, які потребують підпису тільки за допомогою особистого КЕП, то у верхній частині робочої області відображається кнопка [Підписати]. В цьому випадку, для підпису документів за допомогою особистого КЕП виконайте дії, описані у п. Груповий підпис документів за допомогою особистого КЕП.

pidp1

Відображення кнопки [Підписати]

Якщо в списку документів вибрано лише ті документи, які потребують підпису тільки за допомогою КЕП-печатки, то у верхній частині робочої області відображається кнопка [Підписати печаткою]. В цьому випадку, для підпису документів за допомогою КЕП-печатки виконайте дії, описані у п. Груповий підпис документів за допомогою КЕП-печатки.

pidp2

Відображення кнопки [Підписати печаткою]

5_8_1

Відображення вибраних документів зі списку для підписання КЕП та КЕП-печаткою

3.

Натисніть кнопку [Підписати підписом та печаткою].

Note

Існує ймовірність, коли до списку вибраних документів для одночасного підпису особистим КЕП та печаткою потрапляють документи, які потребують лише одного типу підпису (або особистим КЕП, або КЕП-печаткою). В даному випадку, при натисканні на кнопку 5_8_7, яка розташована праворуч на кнопці [Підписати підписом та печаткою], відображається список доступних операцій для підпису вибраних документів:

5_8_8                 5_8_9

Приклад відображення списку можливих операцій кнопки [Підписати підписом та печаткою]

Наприклад, на рисунку праворуч з кнопки [Підписати підписом та печаткою] доступні операції:

-

Підписати (для документів, які потребують підпису лише за допомогою особистого КЕП);

-

Підписати печаткою (для документів, які потребують підпису лише за допомогою КЕП-печатки);

-

Підписати підписом та печаткою (для документів, які потребують одночасного підпису особистим КЕП та печаткою).

В обох випадках при виборі операції Підписати підписом та печаткою відбувається ініціювання підпису усіх вибраних документів. При цьому:

-

ті документи, які необхідно підписати лише за допомогою особистого КЕП, будуть підписані лише за допомогою особистого КЕП;

-

ті документи, які необхідно підписати лише за допомогою КЕП-печатки, будуть підписані лише за допомогою КЕП- печатки;

-

ті документи, які необхідно підписати одночасно за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки, будуть підписані за допомогою особистого КЕП та КЕП- печатки.

В результаті відображається форма Підписання документів ключем підпису та печатки, яка складається з двох блоків. Верхній блок призначений для вводу даних ключа підпису, нижній блок призначений для вводу даних ключа печатки.

5_8_2

Форма підписання документів для зчитування електронного ключа підпису та печатки

4.

У формі Підписання документів ключем підпису та печатки виконайте наступні дії:

4.1.

Заповніть поля для вводу даних ключа підпису. Для цього у верхньому блоці встановіть перемикач у положення Файловий ключ, якщо необхідно підписати документи за допомогою файлового ключа КЕП.

Далі, у поточному розділі, наведено детальний опис підпису документів за допомогою файлового ключа КЕП.

Далі виконайте наступні дії:

Note

Якщо необхідно підписати документи за допомогою апаратного ключа підпису, то встановіть перемикач у положення Апаратний ключ. В результаті, форма Підписання документів ключем підпису та печатки змінюється:

5_8_3

Форми підписання документів для зчитування апаратного електронного ключа

У верхній частині рисунку може відображатися панель рожевого кольору з повідомленням для встановлення крипто сервісу. Перед підписанням документів за допомогою апаратного ключа обов'язково необхідно виконати встановлення крипто сервісу. Для цього виконайте дії, аналогічні до дій у р. Встановлення крипто сервісу.

Для підписання документів за допомогою апаратного ключа виконайте дії, аналогічні до п.п. 3-6 розділу Авторизація користувача в системі по апаратному КЕП

4.1.1.

У верхньому полі вкажіть (виберіть зі списку) назву кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (скорочено КНЕДП).

4.1.2.

У полі Особистий ключ натисніть кнопку [Обрати]. В результаті відображається вікно, в якому оберіть файл з особистим ключем (наприклад, файл з ім’ям Key-6.dat, або *.zs2, *.jks, *.pfx) та натисніть кнопку [Відкрити]. В результаті вікно вибору файлу ключа закривається, а в полі Особистий ключ відображається вибраний файл.

4.1.3.

У полі Пароль до ключа вкажіть пароль захисту вибраного ключа підпису.

4.2.

Заповніть поля для вводу даних ключа печатки. Для цього у нижньому блоці встановіть перемикач у положення Файловий ключ, якщо необхідно підписати документи за допомогою файлового ключа КЕП-печатки.

Далі, у поточному розділі, наведено детальний опис підпису документів за допомогою файлового ключа КЕП-печатки.

Далі виконайте наступні дії:

Note

Якщо необхідно підписати документи за допомогою апаратного ключа підпису, то встановіть перемикач у положення Апаратний ключ. В результаті, форма Підписання документів ключем підпису та печатки змінюється:

5_8_4

Форми підписання документів для зчитування апаратного електронного ключа

У верхній частині рисунку може відображатися панель рожевого кольору з повідомленням для встановлення крипто сервісу. Перед підписанням документів за допомогою апаратного ключа обов'язково необхідно виконати встановлення крипто сервісу. Для цього виконайте дії, аналогічні до дій у р. Встановлення крипто сервісу.

Для підписання документів за допомогою апаратного ключа виконайте дії, аналогічні до п.п. 3-6 розділу Авторизація користувача в системі по апаратному КЕП

4.2.1.

У верхньому полі вкажіть (виберіть зі списку) назву кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (скорочено КНЕДП).

4.2.2.

У полі Особистий ключ натисніть кнопку [Обрати]. В результаті відображається вікно, в якому оберіть файл з особистим ключем (наприклад, файл з ім’ям Key-6.dat, або *.zs2, *.jks, *.pfx) та натисніть кнопку [Відкрити]. В результаті вікно вибору файлу ключа закривається, а в полі Особистий ключ відображається вибраний файл.

4.2.3.

У полі Пароль до ключа вкажіть пароль захисту вибраного ключа печатки.

4.3.

Натисніть кнопку [Підписати].

В результаті відбувається ідентифікація користувача.

Після вдалої ідентифікації користувача відбувається підписання документів (на кожен документ накладається електронно-цифровий підпис), у нижній частині форми Підписання документів ключем підпису та печатки відображається індикатор підпису документів.

5_8_5

Відображення індикатору підпису документів

В результаті успішного підпису вибраних документів форма Підписання документів ключем підпису та печатки закривається та відображається наступне повідомлення:

5_8_6

Повідомлення про успішний підпис документів

5.

У повідомленні натисніть кнопку [Закрити].