5.2.3. Підписання документа за допомогою КЕП

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  5. Роль "Супервайзер" > 5.2. Робота з документами >

5.2.3. Підписання документа за допомогою КЕП

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для підписання документа за допомогою КЕП виконайте наступні дії:

1.

Відобразіть список документів вибраної організації та, при необхідності, виконайте пошук документа у списку, який Вам необхідно підписати.

Або скористайтеся формою розширеного пошуку документів для пошуку документа для підпису.

2. В кінці запису документа (представленого у табличному вигляді), у колонці Дії, натисніть кнопку 4_2_2(1) та з переліку доступних операцій виберіть пункт [Робота з підписами].

5_2_1

Відображення пункту Робота з підписами для документа, представленого у табличному вигляді

Note

Якщо документ відображається у вигляді плитки, то для ініціювання операції підпису виконайте наступні дії:

1. Підведіть курсор миші до відповідної плитки документа у списку документів робочої області.

При цьому відповідна плитка документа виділяється блакитним кольором та в кінці плитки, у верхній її частині, відображається панель інструментів.

2. На панелі інструментів плитки документа натисніть кнопку  [Робота з підписами].

 

 

5_2_7

Відображення кнопки Робота з підписами для документа, представленого у вигляді плитки

В результаті відображається форма Підписання документа, яка призначена для накладання цифрового підпису:

·

У лівій частині форми відображається сам документ, тут можна переглянути текст документа;

·

у правій частині форми відображається панель, яка призначена для підпису КЕП документа та/або для відображення інформації про вже накладені підписи КЕП.

На рисунку панель для підпису КЕП складається з двох блоків. У заголовках верхнього блоку та нижнього блоку відображається напис Підпис відсутній, що свідчить про необхідність накладання відповідно цифрового КЕП-підпису та цифрової КЕП-печатки.

5_2_2

Форма підписання електронного документа

3. На панелі підпису, в необхідному блоці , натисніть кнопку 5_2_3 [Підписати]. В результаті відображається форма Підписання документа.

5_2_4

Форма підписання документа для зчитування електронного ключа

4.

У формі Підписання документа виконайте наступні дії:

4.1. Встановіть перемикач у положення Файловий ключ, якщо необхідно підписати документи за допомогою файлового ключа КЕП.

Далі, у поточному розділі, наведено детальний опис підпису документів за допомогою файлового ключа КЕП.

Note

Якщо необхідно підписати документи за допомогою апаратного ключа, то встановіть перемикач у положення Апаратний ключ. В результаті, форма Підписання документа змінюється:

5_2_5

Форми підписання документа для зчитування апаратного електронного ключа

У верхній частині рисунку може відображатися панель рожевого кольору з повідомленням для встановлення крипто сервісу. Перед підписанням документів за допомогою апаратного ключа обов'язково необхідно виконати встановлення крипто сервісу. Для цього виконайте дії, аналогічні до дій у р. Встановлення крипто сервісу.

Для підписання документів за допомогою апаратного ключа виконайте дії, аналогічні до п.п. 3-6 розділу Авторизація користувача в системі по апаратному КЕП

4.2. У полі Назва КНЕДП вкажіть (виберіть зі списку) назву кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (скорочено КНЕДП).

4.3. У полі Шлях до ключа натисніть кнопку [Вибір файлу]. В результаті відображається вікно, в якому оберіть файл з особистим ключем (наприклад, файл з ім’ям Key-6.dat, або *.zs2, *.jks, *.pfx) та натисніть кнопку [Відкрити]. В результаті вікно вибору файлу ключа закривається, а в полі Шлях до ключа відображається вибраний файл.

4.4. У полі Пароль до ключа вкажіть пароль захисту вибраного ключа.

4.5. Натисніть кнопку [Підписати].

В результаті відбувається ідентифікація користувача, після вдалої ідентифікації користувача відбувається підписання документа (на документ накладається електронно-цифровий підпис). При цьому у заголовку відповідного блоку підпису відображається напис Підписано, а в області перегляду документа відображається накладений КЕП-підпис.

5_2_6

Відображення накладеного КЕП

 
5. Якщо необхідно підписати документ за допомогою КЕП-печатки, то на панелі підпису, в блоці печатки, натисніть кнопку 5_2_3 [Підписати].

5_2_10

Форма підписання електронного документа

В результаті відображається форма Підписання документа. Форма Підписання документа для підписання за допомогою КЕП-підпису повністю ідентична формі для підписання КЕП-печаткою. Єдиною відмінністю являється те, що для підпису документа за допомогою КЕП-підпису необхідно на формі Підписання документа вказати файл та пароль КЕП-підпису. А для підпису документа за допомогою КЕП-печатки необхідно на формі Підписання документа вказати файл та пароль КЕП-печатки.

Для підписання документа за допомогою КЕП-печатки виконайте аналогічні дії, описані у п.п. 4.1-4.5 поточного алгоритму.

6.

На формі підписання документа натисніть кнопку [Закрити].