5.2.5. Збереження zip-архіву на диск

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  5. Роль "Супервайзер" > 5.2. Робота з документами >

5.2.5. Збереження zip-архіву на диск

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Електронний документ, підписаний за допомогою КЕП, можна зберегти на диску комп’ютера у вигляді zip-архіву. ZIP-архів містить електронний документ у форматі, в якому можлива його перевірка за допомогою державних он-лайн сервісів перевірки КЕП на сайтах ЦЗО  та Мін'юсту.

Щоб виконати операцію збереження zip-архіву на диск необхідно, щоб відповідний документ попередньо був підписаний хоча б одним підписантом. В іншому випадку операція збереження zip-архіву на диск буде недоступна.

Note

Zip-архів складається з наступних файлів:

·

Файл з текстом документу (у форматі docx, xlsx або pdf);

·

Декількох файлів електронних підписів документу. Кожному цифровому підпису або печатці відповідає окремий файл електронного підпису документу.

Кожний файл цифрового підпису зберігається в окремому файлі, назва якого розпочинається з приставки sign_, та має формат p7s. Назва файлу підпису має вигляд sign_ХХХХХХХХХХ_YYYYYYYY.p7s, де ХХХХХХХХХХ – код ДРФО підписанта, YYYYYYYY – код ЄДРПОУ організації (наприклад, sign_6666655555_66665555.p7s). Для підписанта – фізичної особи елемент YYYYYYYY не відображається (наприклад, sign_6666655555.p7s).

Кожний файл печатки зберігається в окремому файлі, назва якого розпочинається з приставки stamp_, та має формат p7s.

Кількість файлів електронних підписів у форматах p7s відповідає кількості накладених цифрових підписів та печаток на документ.

Щоб зберегти zip-архів на диск комп’ютера виконайте наступні дії:

1.

Відобразіть список документів вибраної організації та, при необхідності, виконайте пошук документа у списку, zip-файл якого необхідно зберегти на диск. Або скористайтеся формою розширеного пошуку документів для пошуку документа.

2. В кінці запису документа (представленого у табличному вигляді), у колонці Дії, натисніть кнопку 4_2_2 (1) та з переліку доступних операцій виберіть пункт [Зберегти на диск zip].

5_11_1

Відображення пункту Зберегти на диск zip для документа, представленого у табличному вигляді

Note

Якщо документ відображається у вигляді плитки, то для ініціювання операції збереження файлу документа на диск виконайте наступні дії:

1. Підведіть курсор миші до відповідної плитки документа у списку документів робочої області.

При цьому відповідна плитка документа виділяється блакитним кольором та в кінці плитки, у верхній її частині, відображається панель інструментів.

2. На панелі інструментів плитки документа натисніть кнопку 5_11_3 [Зберегти на диск zip].

5_11_2

Відображення кнопки Зберегти на диск zip для документа, представленого у вигляді плитки

 

В результаті відбувається завантаження zip-архіву документа, який зберігається на диск комп’ютера у папку завантажень (за замовчуванням, у папку C:\Users\ім’я користувача\Downloads).