3.4. Робота з внутрішніми документам

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  3. Роль "Оператор внутрішніх документів" >

3.4. Робота з внутрішніми документам

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

3.4.1. Реєстрація внутрішнього документа із файлу (з комп'ютера)

3.4.2. Збереження файлу внутрішнього документа на диск

3.4.3. Погодження внутрішнього документа

3.4.4. Підписання внутрішнього документа КЕП

3.4.5. Підписання внутрішнього документа КЕП-печаткою

3.4.6. Перегляд внутрішнього документа

3.4.7. Відхилення внутрішнього документа

3.4.8. Видалення внутрішнього документа

3.4.9. Переміщення до архіву внутрішнього документа

3.4.10. Редагування атрибутів внутрішнього документа

3.4.11. Фіналізувати внутрішній документ

3.4.12. Історія дій з внутрішнім документом

3.4.13. Протоколи погодження та ознайомлення

3.4.14. Відображення коментарів до внутрішнього документа

3.4.15. Надсилання Email сповіщення внутрішнього документа

3.4.16. Додавання пошукового тегу до внутрішнього документу

3.4.17. Експорт внутрішніх документів у Excel

3.4.18. Друк документа

3.4.19. Відображення маршруту обробки документа

3.4.20. Редагування маршруту обробки внутрішнього документа

3.4.21. Доступ на перегляд внутрішнього документа

3.4.22. Створення нової версії документа