4.1.2. Опис плитки документа

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  4. Роль "Оператор документів" > 4.1. Персональний кабінет користувача >

4.1.2. Опис плитки документа

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Електронний документ у списку документів може відображатися у вигляді спеціального представлення – плитки. Плитка містить основну інформацію про електронний документ і набір кнопок для роботи з документом.

MY_ART~1_img19

Плитка документа

Плитка документа складається з наступних восьми областей:

1.В області 1 відображається піктограма, яка інформує про формат електронного документа: MY_ART~1_img20 (PDF), MY_ART~1_img21 (WORD), MY_ART~1_img22 (EXCEL), та номер (ідентифікатор ID) електронного документа в системі. Номер (ідентифікатор ID) присвоюється документу автоматично під час реєстрації (створення) документа у системі.

Якщо на піктограмі документа, у правому верхньому кутку, відображається значок гривні (наприклад,MY_ART~1_img23), то це свідчить про те, що поточний документ був зареєстрований у системі як первинний.

Якщо на піктограмі документа, у правому нижньому кутку, відображається значок MY_ART~1_img24(наприклад,MY_ART~1_img25), то це свідчить про те, що поточний документ вже погоджено.

2.Область 2 представляє собою елемент-гіперпосилання, в якому відображається вид електронного документа та його назва.

При натисканні на гіперпосиланні з назвою документа відображається в інтернет-браузері додаткова інтернет-сторінка з детальною інформацією про вибраний документ для його попереднього перегляду та для подальшого виконання операцій з поточним документом.

При наявності, позначка MY_ART~1_img26 означає, що поточний документ переміщений до списку архівних документів Вашої організації.

MY_ART~1_img27

Плитка архівного документа

Якщо при реєстрації/редагуванні атрибутів документа були вказані відповідні додаткові атрибути документа, то на його плитці (під назвою документа) відображається відповідна додаткова інформація.

2_2_1_new_copied

Плитка документа з додатковими атрибутами

При наявності, позначка MY_ART~1_img29 інформує, що поточний документ був відхилений контрагентом або будь-яким співробітником організації-автора документа.

2_2_2_new_copied

Плитка відхиленого документа

Якщо підвести курсор мишки до позначки MY_ART~1_img29, яка розташована праворуч від назви документа, то відображається інформація про автора, який відхилив поточний документ, дату та час відхилення документа, причину відхилення документа.

2_2_3_new_copied

Відображення детальної інформації про відхилення документа на його плитці

3.В області 3 відображається наступна інформація:
-У полі Автор відображається ПІБ та назва організації автора, який зареєстрував документ у системі;
-У полі Контрагенти відображається перелік організацій та осіб, яким надано доступ до документа. А саме, які мають право на перегляд електронного документа або на його підпис за допомогою ЕЦП.

Наявність позначки MY_ART~1_img33 перед ПІБ або назвою контрагента означає, що контрагент вже переглянув документ.

Якщо підвести курсор мишки до позначки MY_ART~1_img34, яка розташована праворуч від назв контрагентів, то відображається повна інформація про стан ознайомлення контрагентів з документом.

2_2_4_new_copied

Поле Контрагенти плитки документа

-У полі Створений відображається дата та час реєстрації документа.
4.В області 4 відображається інформація про стан підписання електронного документа. Дана інформація міститься на плитці документа у полі Підпис, та має формат: <кількість вже накладених ЕЦП документа>/<загальна кількість ЕЦП документа>.

Наприклад, в результаті підписання документа у полі Підпис можливі такі варіанти відображення інформації про накладені підписи:

«MY_ART~1_img36»: документ не підписаний ( не накладено жодного КЕП з необхідних двох);
«MY_ART~1_img37»: документ підписаний частково (накладено один КЕП з необхідних двох);
«MY_ART~1_img38»: документ підписаний в повному обсязі (накладено три КЕП з необхідних трьох).
5.Область 5 призначена для редагування та відображення пошукових тегів.

Детальний опис по роботі з тегами представлено у п. Додавання пошукового тегу до групи документів, п. Видалення пошукового тегу одночасно з усіх документів, п. Додавання пошукових тегів до документа, п. Видалення пошукових тегів документа.

6.У полі Погоджений (елемент 6) відображається перелік співробітників та/або контрагентів (організацій або осіб), якими було погоджено поточний документ. Якщо підвести курсор мишки до позначки MY_ART~1_img34, яка розташована праворуч від даних поля Погоджений, то відображається інформація про особу/організацію, що погодила поточний документ, та дату погодження документа.

2_2_5

Поле Погоджено  плитки документа

7.В області 7 відображається панель інструментів, кнопки якої призначенні для виконання певних операцій з документом.

Набір кнопок панелі навігації змінюється в залежності від того, чи є поточний користувач автором чи контрагентом документа, та від кількості накладених цифрових підписів на документ. Таким чином, перелік кнопок панелі інструментів обмежує виконання доступних операцій з документом.

Також, на панелі інструментів плитки документа відображаються лише ті кнопки, відповідні операції яких дозволено виконувати профілем доступу для поточного користувача.

note

Якщо деякі кнопки не відображаються на панелі інструментів плитки документа, то з питань налаштування профілю доступу зверніться, будь ласка, до Локального адміністратора та/або Глобального адміністратора Вашої системи.

8.Область 8 призначена для відображення переліку пов’язаних документів. Даний перелік представляє собою гіперпосилання з інформацією про тип зв’язку, номер та назву зв’язаного документа. Зв’язки з іншими документами, зареєстрованими поточним користувачем, відображаються для всіх співробітників власної організації. При натисканні на гіперпосилання відображається сторінка зв’язаного документа для його попереднього перегляду та для подальшого виконання операцій зі зв’язаним документом. Також в області 8 реалізована можливість видалення зв’язку між документами.