4.4.4. Груповий одночасний підпис документів за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  4. Роль "Оператор документів" > 4.4. Групові операції з документами >

4.4.4. Груповий одночасний підпис документів за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Груповий одночасний підпис документів за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки – операція, яка призначена для одночасного підпису декількох документів за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки.

5_img1

Доступ до виконання операції Груповий підпис документів за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки визначається профілем доступу поточного користувача.

Для одночасного підписання декількох документів за допомогою КЕП та КЕП-печатки виконайте наступні дії:

1. Сформуйте стандартний список документів Очікують підпис моєї організації. Для цього на панелі навігації у блоці Вихідні документи або у блоці Вхідні документи виберіть пункт [Очікують підпис моєї організації].

2. При необхідності виконайте пошук документів у списку.

3. Виберіть зі списку документи для підпису за допомогою особистого КЕП та печатки.

Для цього виконайте аналогічні дії, описані у п. 3 розділу Групове переміщення документів до архіву.

В результаті, у верхній частині робочої області відображаються: панель синього кольору з інформацією про вибрану кількість документів та кнопка [Підписати підписом та печаткою] (або кнопка [Підписати], або кнопка [Підписати печаткою]).

5_img2

Якщо в списку документів вибрано лише ті документи, які потребують підпису тільки за допомогою особистого КЕП, то у верхній частині робочої області відображається кнопка [Підписати]. В цьому випадку, для підпису документів за допомогою особистого КЕП виконайте дії, описані у п. Груповий підпис документів за допомогою особистого КЕП.

5_2_1

Відображення кнопки [Підписати]

Якщо в списку документів вибрано лише ті документи, які потребують підпису тільки за допомогою КЕП-печатки, то у верхній частині робочої області відображається кнопка [Підписати печаткою]. В цьому випадку, для підпису документів за допомогою КЕП-печатки виконайте дії, описані у п. Груповий підпис документів за допомогою КЕП-печатки.

5_3_1

Відображення кнопки [Підписати печаткою]

5_4_1

Відображення вибраних документів зі списку для підписання КЕП та печаткою

4. Натисніть кнопку [Підписати підписом та печаткою].

5_img2

Кнопка [Підписати підписом та печаткою] відображається лише в тому випадку, якщо профілем доступу для поточного користувача дозволено виконання операцій Підписання документа за допомогою КЕП та Перегляд документа.

Якщо кнопка [Підписати підписом та печаткою] не відображається, то з питань налаштування профілю доступу зверніться, будь ласка, до Локального адміністратора та/або Глобального адміністратора Вашої системи.

 

5_img2

Існує ймовірність, коли до списку вибраних документів для одночасного підпису особистим КЕП та печаткою потрапляють документи, які потребують лише одного типу підпису (або особистим КЕП, або КЕП-печаткою). В даному випадку, при натисканні на кнопку 5_img37, яка розташована праворуч на кнопці [Підписати підписом та печаткою], відображається список доступних операцій для підпису вибраних документів:

5_img38                 5_img39

Приклад відображення списку можливих операцій кнопки [Підписати підписом та печаткою]

Наприклад, на рисунку праворуч з кнопки [Підписати підписом та печаткою] доступні операції:

-

Підписати (для документів, які потребують підпису лише за допомогою особистого КЕП);

-

Підписати печаткою (для документів, які потребують підпису лише за допомогою КЕП-печатки);

-

Підписати підписом та печаткою (для документів, які потребують одночасного підпису особистим КЕП та печаткою).

В обох випадках при виборі операції Підписати підписом та печаткою відбувається ініціювання підпису усіх вибраних документів. При цьому:

-

ті документи, які необхідно підписати лише за допомогою особистого КЕП, будуть підписані лише за допомогою особистого КЕП;

-

ті документи, які необхідно підписати лише за допомогою КЕП-печатки, будуть підписані лише за допомогою КЕП- печатки;

-

ті документи, які необхідно підписати одночасно за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки, будуть підписані за допомогою особистого КЕП та КЕП- печатки.

В результаті відображається форма Підписання документів ключем підпису та печатки, яка складається з двох блоків. Верхній блок призначений для вводу даних ключа підпису, нижній блок призначений для вводу даних ключа печатки.

5_4_2

Форма підписання документів для зчитування електронного ключа підпису та печатки

5. У формі Підписання документів ключем підпису та печатки виконайте наступні дії:

5.1. Заповніть поля для вводу даних ключа підпису. Для цього у верхньому блоці встановіть перемикач у положення Файловий ключ, якщо необхідно підписати документи за допомогою файлового ключа КЕП.

Далі, у поточному розділі, наведено детальний опис підпису документів за допомогою файлового ключа КЕП.

Далі виконайте наступні дії:

Note

Якщо необхідно підписати документи за допомогою апаратного ключа підпису, то встановіть перемикач у положення Апаратний ключ. В результаті, форма Підписання документів ключем підпису та печатки змінюється:

5_4_3

Форми підписання документів для зчитування апаратного електронного ключа

У верхній частині рисунку може відображатися панель рожевого кольору з повідомленням для встановлення крипто сервісу. Перед підписанням документів за допомогою апаратного ключа обов'язково необхідно виконати встановлення крипто сервісу. Для цього виконайте дії, аналогічні до дій у р. Встановлення крипто сервісу.

Для підписання документів за допомогою апаратного ключа виконайте дії, аналогічні до п.п. 3-6 розділу Авторизація користувача в системі по апаратному КЕП

5.1.1. У верхньому полі вкажіть (виберіть зі списку) назву кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (скорочено КНЕДП).

5.1.2. У полі Особистий ключ натисніть кнопку [Обрати]. В результаті відображається вікно, в якому оберіть файл з особистим ключем (наприклад, файл з ім’ям Key-6.dat, або *.zs2, *.jks, *.pfx) та натисніть кнопку [Відкрити]. В результаті вікно вибору файлу ключа закривається, а в полі Особистий ключ відображається вибраний файл.

5.1.3. У полі Пароль до ключа вкажіть пароль захисту вибраного ключа підпису.

5.2. Заповніть поля для вводу даних ключа печатки. Для цього у нижньому блоці встановіть перемикач у положення Файловий ключ, якщо необхідно підписати документи за допомогою файлового ключа КЕП-печатки.

Далі, у поточному розділі, наведено детальний опис підпису документів за допомогою файлового ключа КЕП-печатки.

Далі виконайте наступні дії:

Note

Якщо необхідно підписати документи за допомогою апаратного ключа підпису, то встановіть перемикач у положення Апаратний ключ. В результаті, форма Підписання документів ключем підпису та печатки змінюється:

5_4_4

Форми підписання документів для зчитування апаратного електронного ключа

У верхній частині рисунку може відображатися панель рожевого кольору з повідомленням для встановлення крипто сервісу. Перед підписанням документів за допомогою апаратного ключа обов'язково необхідно виконати встановлення крипто сервісу. Для цього виконайте дії, аналогічні до дій у р. Встановлення крипто сервісу.

Для підписання документів за допомогою апаратного ключа виконайте дії, аналогічні до п.п. 3-6 розділу Авторизація користувача в системі по апаратному КЕП

5.2.1. У верхньому полі вкажіть (виберіть зі списку) назву кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (скорочено КНЕДП).

5.2.2. У полі Особистий ключ натисніть кнопку [Обрати]. В результаті відображається вікно, в якому оберіть файл з особистим ключем (наприклад, файл з ім’ям Key-6.dat, або *.zs2, *.jks, *.pfx) та натисніть кнопку [Відкрити]. В результаті вікно вибору файлу ключа закривається, а в полі Особистий ключ відображається вибраний файл.

5.2.3. У полі Пароль до ключа вкажіть пароль захисту вибраного ключа печатки.

5.3. Натисніть кнопку [Підписати].

В результаті відбувається ідентифікація користувача.

Після вдалої ідентифікації користувача відбувається підписання документів (на кожен документ накладається електронний підпис), у нижній частині форми Підписання документів ключем підпису та печатки відображається індикатор підпису документів.

5_4_5

Відображення індикатору підпису документів

В результаті успішного підпису вибраних документів форма Підписання документів ключем підпису та печатки закривається та відображається наступне повідомлення:

5_4_6

Повідомлення про успішний підпис документів

6.У повідомленні натисніть кнопку [Закрити].